De organisatie hecht grote waarde aan het welzijn van de op de markt aangeboden dieren. In samenwerking met de Sectorraad Paarden, de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, Groep Geneeskunde Paard, de Dierenbescherming, Eyes on Animals, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de marktorganisaties in Elst, Hedel en Zuidlaren zijn afspraken gemaakt over het verbeteren van het welzijn van de paarden tijdens de paardenmarkten. De partijen willen dat de gemeenten de afspraken als voorwaarde gaan stellen voor het verlenen van een vergunning voor de paardenmarkt.

In navolging van het protocol worden door ons de volgende maatregelen in acht genomen:

  • De organisatie hanteert de gedragscode dierenwelzijn;
  • reeds vanaf 00:00 uur zijn dierenartsen en medewerkers van de NVWA aanwezig ter controle van de aangeboden dieren;
  • verdeeld over de markt zijn 11 drinkbakken aanwezig, voorzien van emmers;
  • bij iedere drinkbak wordt ruwvoer beschikbaar gesteld.

Ook Eyes on Animals controleert en staat in direct contact met de organisatie.

Go to top