In het geval van export is voor gebruikspaarden een exportvergunning nodig. Hiervoor dienen de paarden, eigenaren, transporteurs, handelaren en vrachtauto\'s te worden gemeld. De exportkeuring gebeurt bij de familie Van den Bogert aan de Korenstraat 17 (zie plattegrond). Dus zowel het aanmelden op het kantoor en de keuring van vrachtwagens gebeurt op dit terrein.

De keuring wordt verzorgd door de NVWA, in samenwerking met familie Van de Wetering.

De keuring start om 10:00. Men kan zich aanmelden tot 16:00 uur.

De formulieren zijn op de dag verkrijgbaar bij het kantoor van de exportkeuring, of kunnen van tevoren gedownload worden onderaan deze pagina.

 

Tarieven

Shetlandpony\'s € 15
Paardveulens en pony\'s < tot 150 cm € 25
Paard > 150 cm  
- eerste 4, per dier € 50
- 5e t/m 20e, per dier € 35


Rekenvoorbeeld paarden: 4 paarden = 4x €50,- = € 200,- 6 paarden = 4x €50,- + 2x €35= € 270,-

Vanaf 20 paarden een uurtarief van € 250 (één dierenarts en één controleur samen) en voor ieder extra kwartier € 70.

De NVWA-controleur of dierenarts vermeldt op het controledocument in welk tarief het gecontroleerde dier valt. Dit document moet de handelaar aan de kassier tonen om aan te geven welk bedrag hij of zij moet betalen en kan vervolgens een certificaat bij de NVWA laten opmaken.

Let op: Dit zijn minimumtarieven.
Als om welke reden dan ook- voor het certificeren méér tijd nodig is dan door deze tarieven wordt gedekt, worden de meerkosten hiervan in rekening gebracht. Bij afkeuring van een dier wordt geen keuringsgeld gerestitueerd.

 

Reinigen en Ontsmetten

Alle transportvoertuigen die worden gebruikt voor de export van paarden of pony’s, moeten bij aanvang van het transport schoon, leeg en ontsmet zijn. Transporteurs kunnen gebruik maken van een inrichting voor het reinigen en ontsmetten van transportmiddelen in Kerkdriel. Deze inrichting voldoet aan alle door de nVWA gestelde eisen.

Protocol Reiniging en ontsmetting van transportmiddelen voor export (inclusief intraverkeer). Opgesteld door: De Marktorganisaties van Zuidlaren, Hedel en Elst.

ALGEMEEN:

Inleiding en wettelijk kader:

De NVWA verzorgt exportcertificering (inclusief intraverkeer) achtereenvolgens op de Elster Paardenmarkt, de Zuidlaardermarkt en de Hedelse Paardenmarkt.

De drie organisaties faciliteren deze werkzaamheden op basis van de door de NVWA opgestelde \"Draaiboek paardenmarkten\".

De NVWA controleert op I&R (paspoort en chip) en het naleven van de Verordening (EG) nr. 1/2005, (transportverordening) onder andere inhoudende: geen zieke of gewonde dieren toegelaten, vervoersdocumenten, vakbekwaamheid chauffeur, eisen vervoersmiddelen.

Met ingang van het jaar 2013 zal in aanvulling op het vorenstaande ook specifiek gecontroleerd worden op de naleving van de eis zoals vermeld in artikel 2.11 van de \'Regeling handel levende dieren levende producten\' zijnde: \"De partij wordt vervoerd met daarvoor geschikte vervoermiddelen die voorafgaand aan het vervoer van de betreffende partij zijn gereinigd en ontsmet.\"

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden: ( afgeleid van de instructie Reinigings- en ontsmettingsplaatsen (R&O-01) 01 januari 2009 Versie: 1.0 )

De vervoerder is, ingeval van intra verkeer, eigenhandig verantwoordelijk voor een gereinigd en ontsmet voertuig waarmee eenhoevigen na certificering zullen worden vervoerd.
De vervoerder is verantwoordelijk voor de registratie van de R&O gegevens in het register( lees: Logboek veevervoer/R&O register) van het voertuig.
De eigenaar of exploitant van de erkende/eenvoudige R&O-plaats of de toezichthouder is enkel verantwoordelijk voor het houden van toezicht op de huisregels van de R&O-plaats en zorgt ervoor dat de R&O-plaats functioneel en hygiënisch is. Hij valideert niet de gegevens in het register van de vervoerder.
De eigenaar of exploitant van de erkende/eenvoudige R&O-plaats of de toezichthouder verstrekt na betaling van het verschuldigde bedrag een kwitantie aan de vervoerder ten bewijze van de door hem/haar uitgevoerde reiniging en ontsmetting. De kwitantie vermeld het kenteken van het desbetreffende voertuig en bij gebreke daarvan naam, adres en woonplaats van de vervoerder.
De eigenaar of exploitant van de erkende/eenvoudige R&O-plaats dan wel de marktorganisatie bewaard gedurende drie jaren een afdruk van de kwitantie.
De vervoerder kan op verzoek aan de NVWA dit bewijs in casu het Logboek veevervoer /R&O-register ter inzage tonen.
De vervoerder dient ter beoordeling van de NVWA genoegzaam aan te tonen dat het te gebruiken voertuig, ingeval van intra verkeer, volgens de geldende instructies voor het gebruik doeltreffend gereinigd en ontsmet is, op straffe van het niet mogen vervoeren van de partij dit op basis van de Transportverordening.

Adres van de reinigingsinrichting:


Er is een duidelijke routebeschrijving naar deze inrichting verkrijgbaar op de exportlocatie.

Tarieven Reinigen en ontsmetten
Vrachtwagen/aanhanger en oplegger: € 15,-
Grote vrachtwagen: € 10,-
Paardentrailer: € 5,-

 

Belangrijke documenten (downloads):

exportprotcol en route

Formulier aanvraag certificering

Application for a Certificate for the Export

Antragsformular für die Exportzertifizierung

Formulaire de demande relatif à la Certification d’exportation

Go to top